(1)

Urban Lunch-time: Metoder för hållbar platsutveckling

Datum: 19 februari 2019

Tid: 11.30-13.00 (enkel vegetarisk lunch från kl 12.20)

Plats: Vasa C, Chalmers tekniska högskola, Vera Sandbergs allé 8 , Göteborg

Hållplats: Kapellplatsen 

Anmäl dig här senast: 15 februari

Talare: Nils Björling, Arkitekt Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik Chalmers och Björn Ohlén Utvecklare Västarvet/VGR.

Platsutveckling är ett allt mer förekommande begrepp inom stadsbyggnad och landsbygdsutveckling. Kopplat till Västra Götalandsregionens projekt Hållbara Platser har en kunskapsöversikt tagits fram tillsammans med Mistra Urban Futures.

Den beskriver aktuell forskning om olika metoder för platsutveckling och diskuterar utifrån ett kritiskt perspektiv vilka samhällsutmaningar som metoderna avser att svara mot. Kunskapsöversikten redovisar även det arbete inom platsutveckling som skett inom Västra Götalandsregionen de senaste åren.
   
Läs rapporten här

Läs mer om projektet Kunskapsöversikt om metoder för Hållbar platsutveckling

 

 

Filer

  • Kunskapsöversikt Hållbar Platsutveckling
  • Hållbar platsutveckling PP PDF N Björling och B Ohlén

Vera Sandbergs Allé 8, Göteborg