(1)

Välkommen på uppstart av nätverket social hållbarhet i transportplanering

Den 17 oktober välkomnar vi hösten med en halvdagsträff med föredrag om rapporten Social hållbarhet ur ett samhällsplaneringsperspektiv – en kunskapsöversikt, och ett efterföljande uppstartsträff för nätverket Socialt hållbar transportplanering. 

Rapporten åskådliggör perspektiv på begreppet social hållbarhet i relation till samhällsplanering, ger praktiska exempel på arbete med social hållbarhet inom ramarna för samhällsplanering i Sverige, och visar på ett antal kunskaps- och utvecklingsbehov som identifieras inom forskning och i praktiskt utvecklingsarbete. Rapporten presenteras av Lisa Ström, GR. Rapporten finner du här.

Nätverket Socialt hållbar transportplanerings första mål är att genom ett gemensamt kunskapsbyggande process skapa samförståelse mellan planerare på lokal och regional nivå, och mellan planering och forskning. Det andra målet är att tillsammans formulera och utveckla forsknings- och utvecklingsprojekt som är aktuella och relevant för både planerare och forskare. Vi ser att nätverket har potential att initiera och utveckla nya förhållningssätt, metoder och strategier som stärker den sociala dimensionen i transportplanering hos medverkande myndigheter, regioner och kommuner. Arbetet främjar också forskning och teoriutveckling inom området. Genom en bred aktörssamverkan skapar nätverket kunskapsallianser mellan platser, sektorer och discipliner.

PLATS & TID

GR lokaler på Anders Personsgatan 8, Göteborg, onsdagen 17 oktober 8.30 – 12.00. Vi börjar dagen med ett frukostseminarium kring rapporten Social hållbarhet ur ett samhällsplaneringsperspektiv – en kunskapsöversikt, därefter fortsätter vi med en första nätverksträff. 

FÖR VEM

Du arbetar som praktiker eller forskare med ett intresse för att utveckla fältet social hållbar transportplanering. 

ARRANGÖR

Mistra Urban Futures i samarbete med Göteborgs universitet och Göteborgsregionen (GR). 

Maximalt antal deltagare: 80 personer 

Anmäl dig här

Göteborgsregionens Kommunalförbund GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg

 Anders Personsgatan 8, Göteborg