(1)

Urban Lunch-time: Medskapande på riktigt - Hur då?

I en tid av stora samhällsförändringar behövs nya sätt för att tillsammans skapa tillit och hållbar utveckling. Med medskapande menas att offentlig sektor och civilsamhälle tar tillvara på allas kunskap, använder kraften och hittar resurserna där de verkligen finns.

Föredragshållare: Lisa Bomble, Tekn dr, Arkitektur, Chalmers och Inga-Lisa Adler, författare till delrapport i Demokratiutredningen och utvecklingsledare Norra Hisingen Göteborgs Stad.

Datum: Tisdag, 12 december
Tid: 11:30 – 13:00
Plats: Mötesplats Backa-Brunnsbo, Folkvisegatan 14 Hisings Backa, Hållplats Balladgatan (13 minuter med buss från Brunnsparken)
Anmälan: senast 5 december

OBSERVERA: Detta är en ny lokal för denna Urban Lunch-time!

Anmäl dig här

Mötesplats Backa-Brunnsbo

Hållplats Balladgatan (13 minuter med buss från Brunnsparken)