(1)

Urban Lunch-time: Medskapande på riktigt - Hur då?

I en tid av stora samhällsförändringar behövs nya sätt för att tillsammans skapa tillit och hållbar utveckling. Med medskapande menas att offentlig sektor och civilsamhälle tar tillvara på allas kunskap, använder kraften och hittar resurserna där de verkligen finns.

Föredragshållare: Lisa Bomble, Tekn dr, Arkitektur, Chalmers och Inga-Lisa Adler, författare till delrapport i Demokratiutredningen och utvecklingsledare Norra Hisingen Göteborgs Stad.

Datum: Torsdag, 18 januari 2018
Tid: 11:30 – 13:00 (enkel vegetarisk wrap från 12.20)
Plats: Mötesplats Backa-Brunnsbo, Folkvisegatan 14 Hisings Backa, Hållplats Balladgatan (13 minuter med buss från Brunnsparken)
Anmälan: senast 11 januari

OBSERVERA: Detta är en ny lokal för denna Urban Lunch-time!

Bilder

Alla bilder är fria att använda så länge man anger Mistra Urban Futures som källa. (CC BY 3.0)

DSC05637

Mötesplats Backa-Brunnsbo

Hållplats Balladgatan (13 minuter med buss från Brunnsparken)