(1)

Urban Lunch-time 

KAIROS: Synvändor för en socialt hållbar utveckling
 

Utgångspunkten för KAIROS är det sätt på vilket globalisering, migration och urbanisering präglar vår samtid. De komplexa utmaningar som följer med den pågående samhällsomdaningen får effekter på lokal nivå, bland annat i form av ökande inkomst- och hälsoklyftor. Många städer riskerar att utvecklas till arenor för sociala konflikter. Samtidigt kan städer utvecklas till att bli viktiga nav för att möta de krav som den hållbara utvecklingen kräver. Men då krävs en mer inkluderande samhällsutveckling och att vi arbetar på ett annat, mer medskapande sätt.

KAIROS föreslår ett antal synvändor som kan bidra till förändrade synsätt och därigenom till de arbetssätt som krävs för en rättvis och socialt hållbar utveckling.

Talare:
- Åsa Lorentzi, Socialt hållbar utveckling, Göteborgs Stad Norra Hisingen
- Birgitta Guevara, Samhällsavdelningen, Länsstyrelsen Västra Götalands län

Detta Urban Lunch-time ägde rum tisdagen den 22 mars 2016 i Länsstyrelsens lokaler på Stora Badhusgatan 2 i Göteborg.

» Se bilder från evenemanget

Filer

  • Synvändor för en socialt hållbar utveckling