(5)

Mat för framtiden - Fältdag 12 juni

Göteborg har positionerat sig långt fram när det gäller stadsodlingsfrågor. Den 12 juni får vi chans att se och höra om vad som faktiskt sker i praktiken. Annette Gustavsson och Martin Berg från Fastighetskontoret tar med oss på en fältdag bland Göteborgs odlingsmarker. Nätverket Urban Mat bjuder in till en fältdag om mat för framtiden!

Datum 
Tisdagen 12 juni, 8:30-16:00

Plats
Samling vid entrén till Gamla Renströmska sjukhuset, Sanatoriegatan, Göteborg. Dagen avslutas vid Angered Centrum.

För vem 
Antalet platser är begränsat. Fältdagen är i första hand för deltagare i nätverket Urban Mat, men andra är välkomna i mån av plats.

Anmälan
Du anmäler dig via följande länk: www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/414B59427041455D477640

Mer information om fältdagen
För program och mer information, se inbjudan (länk). Om nätverket Urban Mat Det öppna och kostnadsfria nätverket Urban Mat koordineras med stöd av Mistra Urban Futures och samlar forskare, praktiker, politiker och andra samhällsaktörer från ideella föreningar och småföretag. Nätverket syftar bland annat till ett utvidgat samarbete mellan forskning och praktik kring matförsörjningsfrågor och urban resiliens. Är du intresserad av att bli medlem i det nätverket Urban Mat? Kontakta någon av oss som koordinerar nätverket:

Gunilla Almered Olsson, gunilla.olsson@globalstudies.gu.se,
Ulla Lundgren, ulla.lundgren@miljo.goteborg.se,
Sanna Isemo, sanna.isemo@chalmers.se

Filer

Renströmska sjukhuset

Sanatoriegatan, Göteborg