(1)

LIVE AND LET LIVE - RINGÖN!

Datum: Ons 30 mars
Tid: 17.00 - 19.00
Plats: Foajén, Göteborgs stadsmuseum, Norra Hamngatan 12

Fri entré! Ingen anmälan.

Om återbruk, produktion och småskalighet vid Göteborgs norra Älvstrand. På Ringön pågår olika slags reparation, återvinning och produktion i butiker, verkstäder och konstnärsateljéer. Ringön är en resurs för det ständiga underhållet av byggnader, kulturuttryck, prylar och fordon som krävs för att staden ska kunna fortleva. Dokumentärfilmaren Kristina Meiton och forskaren Gabriella Olshammar visar dialoger med de människor som har sitt vardagsliv på Ringön och lyfter frågor kring hur småskaligheten kan inkluderas i utvecklingen av staden.

ARRANGÖRER: GÖTEBORGS STADSMUSEUM, GÖTEBORGS STAD, S2020 (SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING, GÖTEBORGS STAD), MISTRA URBAN FUTURES (CENTRUM FÖR HÅLLBAR STADSUTVECKLING), GR (GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND) GÖTEBORGS UNIVERSITET (CENTRUM FÖR URBANA STUDIER) & CHALMERS (ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNAD)

Twitter: @urbanfuturesgot