(1)

Mellanrum - Naturen ur en invandrares ögon

Så här skriver Yusra Moshtat själv: ”Varför ska man gå ut i skog och mark? Där finns ju bara ormar, spindlar och vargar. Kallt och blåsigt är det också och man måste ta på sig fula kläder!” Denna föreläsning belyser hur naturen kan uppfattas av en del av våra invandrare. Och hur man kan öka förståelsen och lärandet och få människor från olika kulturer med olika erfarenheter att ta del av naturen. Vidare behandlas en rad frågor som: Kan naturen bli den arena där vi möts över kulturgränser och börjar förstå varandra och riva ned våra fördomar? Behöver verkligen alla vara ute i naturen? Vad krävs för att upptäcka naturen?

Föreläsare: Yusra Moshtat, invandrare från Bagdad, arbetar på Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad och har projektlett ”Vägen till naturen” och ”Naturen med andra ögon”. Yusra driver också företaget ”Med andra ögon”.

Moderator: Lisa Ström, GR - Göteborgsregionens Kommunalförbund

Datum: Onsdag 29 januari
Tid: kl 17.00-19.00
Plats: Stadsmuseets foaje, Norra Hamngatan 12
Anmälan: Ingen anmälan och fri entré!

Arrangörer: Göteborgs Stadsmuseum, Göteborgs Stad, S2020 (Socialt hållbar utveckling, Göteborgs Stad), Mistra Urban Futures (centrum för hållbar stadsutveckling), GR (Göteborgsregionens kommunalförbund) göteborgs universitet (Institutionen för Kulturvård) & Chalmers (arkitektur och samhällsbyggnad).
 

We’re sorry but this text is only available in Swedish. If you want to know more about this specific event please contact Ulrica Gustafsson, Event manager at ulrica.gustafsson@chalmers.se.