(1)

Lärandet som transformativ kraft

Arjen Wals

Välkommen på kick-off för nätverket för lärande om hållbara städer och regioner. Denna första träff gästas av Arjen Wals, professor i socialt lärande och hållbar utveckling vid Wageningen University & Research i Nederländerna, och UNECSO-ordförande inom samma område.

Arjens främsta intresseområde ligger i att undersöka lärandets transformativa kraft. På denna träff väcker han frågan om huruvida dagens utbildningssystem utrustar våra barn och unga med tillräckliga verktyg, förmågor och attityder för att kunna bidra till en hållbar utveckling i våra städer. Dessutom kommer GR Utbildning att presentera en ny lärarhandledning om stadsutveckling, Västsverige växer, särskilt anpassat för högstadie- och gymnasielärare.

PLATS & TID:
Världskulturmuseet i Göteborg, 6 oktober kl 14:00-16:00 (fika ingår).

FÖR VEM:
Du som är lärare, pedagog, forskare eller på annat sätt arbetar med lärande om och för hållbar stadsutveckling.

ARRANGÖR:
Mistra Urban Futures i samarbete med Världskulturmuseet, Universeum, Göteborgs miljö-vetenskapliga centrum, GR Utbildning och den Globala Skolan. Kontakta caroline.petersson@chalmers.se för mer information.

ANMÄL DIG HÄR SENAST ONSDAG 4/10

Nätverket för lärande om hållbara städer och regioner (Lär-SUD) är ett nätverk av lärare, pedagoger och akademiker som är intresserade av forskning om och fortbildning inom hållbar stadsutveckling. Syftet är bland annat att bidra till tätare kontakter mellan lärare, pedagoger och forskare samt till stärkt forskning och undervisning om hållbar stadsutveckling.

Världskulturmuseet

Södra Vägen 54