(1)

Low Carbon Stations for Low Carbon Cities

Våra stationssamhällen är viktiga för städers och regioners utveckling. En utveckling av dessa samhällen kan möjliggöra en transportsnål samhällsplanering, hållbar ekonomisk utveckling och en attraktiv region.  Att förtäta i stationsnära lägen är en gemensam utmaning för många aktörer och intressenter.

Mistra Urban Futures driver tillsammans med en rad partners ett projekt om urbana stationssamhällen. Projektet vill öka kunskapen om det komplexa i stationsnära planering och skapa förutsättningar för utveckling av stationssamhällen. Projektet fokuserar på att vitalisera och stötta  planeringsprocesser i kommuner för att vi ska kunna bygga en transporteffektiv region med attraktiva och täta stationssamhällen. Flera delprojekt genomförs för att öka kunskapen.

Trafikverket har, som en av projektets partner, engagerat YDF, Yellow Design Foundation, i Bryssel för att studera uformningen av stationsområden för minskade koldioxidutsläpp. Anne Leemans, grundare och generalsekreterare i stiftelsen, kommer till Göteborg och Mistra Urban Futures för ett "Urban Research" den 8 december. 

Medverkande: Anne Leemans, YDF Yellow DesignFoundation, Bryssel

Tid: 8 december kl 13:00 - 16:00

Plats: Scaniasalen, Chalmers Conference Centre, Chalmersplatsen, Göteborg (närmaste hållplats: Chalmers)

Ingen avgift.

Anmälan till Urban Research: Low carbon Stations for Low Carbon Cities