Publicerad:

Stockholm C Photo Arild Vågen

Stationsmiljöernas betydelse uppmärksammas

Utformningen av stationsmiljöer och kollektivtrafiknoder är viktig för att öka resandet med kollektivtrafiken och därmed minska utsläppen av koldioxid.

Ett internationellt forskarteam från Yellow Design Foundation, YDF, i Bryssel har på Trafikverkets uppdrag undersökt "Low carbon stations for low carbon cities" - en forskning om stationsområden och hur man genom en effektivare utformning och planering av flöden för resor och transporter kan minska koldioxidutsläppen. Syftet med forskningen har varit att få fram generella rekommendationer som kan användas vid utformning av stationsområden och dess flöden.

I Sverige har YDF undersökt stationsområdena i Stockholm, Malmö och Göteborg.

Projektets ena rapportdel innehåller övergripande frågeställningar om energieffektivitet kopplat till resor, transporter och design för hållbarhet i storstadsregioner utifrån ett stationsperspektiv. Projektets andra del, som presenterades på Mistra Urban Futures den 8 december, innehåller konkreta råd och rekommendationer om metoder och utformning med användbar kunskap som efterfrågas allt mer.

- Vi utgick från resenärernas perspektiv, berättar Anne Leemans, stiftelsens generalsekreterare och ledare för projektet. Utifrån det utvecklade vi en metod för att öka den upplevda säkerheten på och omkring stationer. Det har visat sig viktigt både för att öka antalet resenärer, men också för att öka försäljningen för de handlare som etablerat sig på stationsområdena.

Den första rapporten finns för nedladdning från Mistra Urban Futures och projektsidan för det övergripande projektet Urbana Stationssamhällen.