(1)

Kultur på tvärs – cultures across – translokalitet i migrationens spår

Mistra Urban Futures - Skåne Local Interaction Platform (SKLIP) bjuder in till workshop

 

IMUD, Panelen för internationell migration och stadsutveckling International Migration and Urban Development Panel 
bjuder in till workshop på temat kultur på tvärs – cultures across – translokalitet (och translokala subjektiviteter) i migrationens spår.  

 
Location: Location: Malmö University, Byggnad Gäddan, STORM Inovation Hub, Citadellsvägen 7, Malmö

Malmö universitet STORM. Läs mer om innovationshubben

Dag: Onsdagen den 12 juni  

Tid: 09.30-13:00  (lunch ingår) 
 
Mistra Urban Futures och den lokala interaktionsplattformen i Skåne (SKLIP) utvecklar tematiska samarbeten och kunskapsutbyten mellan forskare och andra samhällsaktörer inom området hållbar stadsutveckling. Ett av de teman som identifierats som viktigt för att utveckla socialt hållbara urbana miljöer är kultur. Samtidigt är kultur idag ett lika politiskt laddat som svårfångat begrepp, som kan tolkas och användas på många olika sätt. Kulturfrågor har på senare tid kommit att inta en allt mer central politisk roll, varför det finns ett stort behov av att diskutera olika sätt att förhålla sig till begreppet.  

En av arbetsgrupperna inom SKLIP har därför arbetat med en forskningsöversikt och litteraturstudie med fokus på relationen mellan kultur och förändrade rumsliga eller geografiska förutsättningar. Kulturutövande har ofta tolkats som bundet till en viss plats och kopplat till begrepp som hemvist och identitet. Men olika former av migration – från landsbygd till stad, från land till land, från kontinent till kontinent – har också gett upphov till kulturella rörelser på tvärs av nationer och platser – inom urban- och kulturforskning ofta beskrivna som transnationella eller till och med translokala.

I den här workshopen tar vi upp aktuell kulturteoretisk forskning till diskussion och frågar oss hur nya begrepp och konceptuella ramverk kan bidra till kritisk reflektion, förståelse och utveckling också i tillämpat kulturarbete inriktat på social och kulturell hållbarhet. Ambitionen är att belysa olika tolkningar av kulturbegreppet, att kritiskt bemöta kategorisering, etnifiering och identitära förståelseformer, och att väcka debatt omkring migrationens kulturella och rumsliga betingelser från ett lokalt och migrant-centrerat perspektiv.  
 
Med forskningsöversikten som diskussionsunderlag (tillgänglig en vecka innan workshopen) bjuder SKLIP/MISTRA Urban Futures in till kulturteoretisk dialog och erfarenhetsutbyte.  

Anmälan skickas till: maria.hellstrom.reimer@mau.se senast måndagen den 10 juni. 
 
 
Program

 09.15-09.30  Kaffe 
 09.30-09.45  Inledning, presentation av arbetet inom SKLIP.  (Erica Righard, Malmö universitet, MIM). 
 09.45-10.15  Urban kultur och migration – kulturutövning i förändring. Per Möller och Erin Cory, Malmö universitet, K3              (partly in English). 
10.15-10.45 Translokalitet och translokal subjektivitet – vad säger forskningen och varför?  Maria Hellström Reimer,                Malmö universitet, K3. 
10.45-11.00  Presentation av diskussionsteman och moderatorer 
11.00-12.00  Gruppdiskussioner – fokus på konkreta konsekvenser 
12.00-12.30  Redovisning av synpunkter – respekt och respons? 
12.30-13.00  Informell avslutning, gemensam lunch – kaffe/te och vegetarisk lunchsmörgås. 

Läs även mer om projektet på projektsidan

Foto: M. Hellström Reimer

Malmö Universitet, Malmö