(1)

KAIROS Spridningskonferens

Konferensen vänder sig till dig som vill bidra till förändring!

Vi vill ha med dig som är politiker, tjänsteperson, aktör från civilsamhälle, akademi eller näringsliv, student samt engagerad invånare.

Tillfället är nu – låt oss gripa det!

I tre år har vi arbetat med att producera kunskap om vad som krävs för rättvisa och socialt hållbara städer genom att fundera på frågan: Varför blir det som det blir när vi vill så väl? Vi vill dela med oss av forskningsresultat och ser spridningskonferensen som ett sätt att mobilisera många aktörer för den förändring som den sociala hållbarheten kräver.

Datum: 29 augusti 2016
Tid: 8.30 - 12.00 (förmiddag), 8.30 - 18.00 (heldag)
Plats: Lindholmen Conference Center, Göteborg (resa till Lindholmen Conference Center går att göra med buss eller färja till hållplats Lindholmen).

» Läs mer om KAIROS projektet och få tillgång till huvudrapport, synvändor och filmer

» Läs hela inbjudan till konferensen här