Publicerad:

 

KAIROS

 

Synvändor krävs för rättvis och hållbar utveckling

Klyftorna ökar i Göteborgsregionen. Den sociala sammanhållningen hotas av allt större skillnader i göteborgarnas inkomst och hälsa. För att möjliggöra en rättvis och hållbar utveckling behövs ett antal ‘synvändor’, menar forskningsgruppen KAIROS som efter tre års arbete presenterar sin slutrapport den 29 augusti.

Göteborg befinner sig i ett spänningsfält mellan att bli en nod för hållbar utveckling eller ett slagfält för sociala konflikter, menar KAIROS. Det finns en politisk möjlighet att välja det goda alternativet, men då krävs inte bara handlingskraft utan också mod att se saker på ett nytt sätt - synvändor - och ett engagerat civilsamhälle.

Rapporten syftar till att förstå drivkrafterna bakom den pågående utvecklingen, och vilka nycklar som kan användas för att vrida den åt rätt håll. Med tanke på regionens beroende av omvärlden tar rapporten sin utgångspunkt i den globala utvecklingen där globalisering, urbanisering och migration är de tre megatrender som påverkar Göteborg och göteborgarna mest. De globala trenderna flätas samman med de lokala och skapar den största samhällsomvandlingen vi någonsin sett.

Tillfälle till förändring

Det är nu som saker och ting kan förändras, skriver forskningsgruppen. Det politiska landskapet har öppnats upp och ger utrymme för samverkan med både lokala förvaltningar, näringsliv och invånare. Lösningarna består emellertid inte i ‘mer och bättre’ utan i att se saker på ett nytt sätt – synvändor – för att säkra en social och rättvis utveckling.

Rapporten är i sig ett exempel på samarbete mellan forskning, förvaltning och civilsamhälle, så kallad transdisciplinär forskning. KAIROS bildades inom ramen för Mistra Urban Futures, som är ett Göteborgsbaserat forskningscentrum för hållbar stadsutveckling med samverkan och gemensamt skapande av ny kunskap som mål. Rapporten vänder sig till politiker, uppdragsgivare och partners, men också till engagerade medborgare

Spridningskonferens 29 augusti

Projekt KAIROS har utvecklat kunskaper och synvändor för rättvisa och socialt hållbara städer genom att kombinera en teoretiskt vetenskapligt förankrad kunskap med erfarenhetsbaserad kunskap (så kallad transdisciplinär kunskapsproduktion) på ett sätt som kan göra skillnad och bidra till önskvärd samhällsförändring. Forskningsgruppen KAIROS har valt att presentera slutsatser från de vetenskapliga kunskapsunderlagen i form av åtta stycken synvändor som handlar om de sätt på vilka vi måste tänka och göra annorlunda. Med dessa synvändor vill KAIROS inspirera till att, genom medskapande med grannar, politiker, tjänstepersoner, privata aktörer, föreningar och forskare, verka för den förändring som behövs för en rättvis och socialt hållbar utveckling. Med synvändorna sätts ljuset på en ny färdriktning, och därigenom ökar förutsättningarna för att se på världen på ett annat sätt och ger plats för röster som inte brukar höras.

Resultatet av forskningsprojektet KAIROS och de synvändor som gruppen rekommenderar presenteras på en spridningskonferens den 29 augusti. Närmare information med program och presentationer finns i Inbjudan till spridningskonferens 29 augusti

KAIROS

Projektet startade 2013 med stöd av Göteborgs stad, Länsstyrelsen Västra Götalands län, Västra Götalandsregionen samt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Västra Götalandsregionens Rättighetskommitté.

 

För mer information, kontakta projektledarna:

Åsa Lorentzi, Göteborgs Stad, tel 0706-990370

Birgitta Guevara, Länsstyrelsen, tel 010-2244537

Hans Abrahamsson, Göteborgs universitet, tel 070-2429241

Huvudrapport, synvändor och filmer som förklarar finns på KAIROS hemsida