Plattformsdagar 2016

Årets Plattformsdagar äger rum 7-8 december på Malmö Live och Congress. Målet för årets plattformsdagar är att formulera grundläggande villkor för människors rätt att bo i en hållbar stad. Som deltagare medverkar du i en dialog som ska resultera i ett medskick till bland annat den av regeringen utsedda delegationen för Agenda 2030. Villkor som även kommer att spridas och bearbetas vidare genom Plattformen för hållbar stadsutvecklings arbete.

Datum: 7-8 december

Plats: Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg 2, Malmö

Allt från Plattformsdagar 2016! 

Lyssna på föreläsningar och podcasts, läs om villkoren för att bo och leva i en hållbar stad

Missa inte kunskapsdialog 23, HÅLLBARA STÄDER KRÄVER GENUINT OCH INKLUDERANDE LEDARSKAP, Åsa Lorentzi, Mistra Urban Futures. 

Mer information på hållbarstad.se 

Arrangörer

Huvudarrangör är de fem Plattformsmyndigheterna; Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket. I samarbete med 40 olika organisationer genomförs 60 kunskapsdialoger och 38 speeddates samt 6 spännande inspirationsföreläsningar och 2 paneldiskussioner – alla med fokus på att bo och leva i en hållbar stad!

Mistra Urban Futures står bakom en kunskapsdialog och två speedates. 

Kunskapsdialog

Nr 23. Hållbara städer kräver genuint och inkluderande ledarskap Vad handlar det om? 

Medskapande, utmaningar för hållbara städer, ledarskap Ojämlikheten ökar och samhället blir alltmer segregerat. Många utmaningar är komplexa och svårlösta. I ett ojämlikt samhälle ökar också otryggheten. Hur kan du arbeta medskapande och öka tillit och bana väg för en hållbar och rättvis utveckling? Hur kan organisationer och ledare rusta sig för att öka kapaciteten att möta komplexa frågor? Vi samtalar och delar erfarenheter. Vad kan du som ledare förändra? Hur påverkas ditt ledarskap? Vilka förändringar behövs i samhället?

Mistra Urban Futures - Åsa Lorentzi, projektledare för KAIROS Kunskap om och arbetssätt i rättvisa och socialt hållbara städer

Speeddates

Nr 15. Grön produktion – odla mat och jobb i staden Vad handlar det om? 

Stadsnära odling, gröna näringar, utvecklingsprojekt Närproducerad mat efterfrågas allt mer, men i städerna är graden av självförsörjning mycket låg. Det ville projektet Grön produktion, som genomfördes med stöd från Delegationen för hållbara städer, ändra på. Resultaten redovisas i rapporten ”Stadsnära matproduktion – Hur skapar vi förutsättningar för lokal mat?” (Mistra Urban Futures Report 2015:4). Hur kan man arbeta med nya affärsmodeller? Vilka satsningar krävs på ökad utbildning och entreprenörskap? Kom och diskutera med författaren!

Boverket och Delegationen för hållbara städer Johanna Andersson (IVL Svenska Miljöinstitutet) och Martin Berg (Göteborgs stad) (Medverkande i projektet Grön produktion)

Nr 19. Rättvisa städer genom medskapande Vad handlar det om? 

Forskning över gränserna för olika discipliner, samverkan mellan offentliga och andra aktörer Mistra Urban Futures har fem plattformar som arbetar med transdisciplinär forskning för rättvisa och socialt hållbar utveckling i städer. Två av dem finns i Sverige, dels i Göteborgsregionen och Västra Götaland, dels i Skåne. Övriga finns i Sheffield-Manchester, Kisumu i Kenya samt i Kapstaden. Vi presenterar vårt samarbete mellan forskningen, den offentliga sektorn och andra samhällsaktörer. Vilka möjligheter ger det? Hur kan du vara med? Hur kan vi utvecklas tillsammans? 

Mistra Urban Futures - Mikael Cullberg, Göteborg och Magnus Johansson, Skåne