Publicerad:

Workshop om framtidscenarion med Länsstyrelsen

Göteborgsplattformen i samarbete med Länsstyrelsen bjöd 31 augusti in deltagare från Mistra Urban Futures konsortiepartners att delta i en workshopdag för att bekanta sig med scenariobaserade metoder. Processledde gjorde Karl Hallding från Stockholm Environment Institute.

Vad är scenarier och hur kan dessa hjälpa oss att planera inför framtiden när det kommer till hitta nya vägar till sammhällsbyggande, planering och innovativt tänkande kring hållbara städer? Denna fråga utforskades under förmiddagspasset där processledare Karl Hallding delade med sig av grunderna i hur scenarier kan användas. Några av användningsområdena för dessa är:

  • Utveckla och testa strategier mot bakgrund av olika framtids förutsättningar
  • Förstå vad som händer i omvärlden
  • Säkerställa att organisationen är medveten om framtida strategiska utmaningar
  • Plattform för att engagera och bygga förtroende genom konstruktiva samtal
  • Agendasättningar och påverkan genom att visa på positiva visioner och negativa sidoeffekter

Under eftermiddagen fick deltagarna i mindre grupper själva öva på att utveckla ett scenarioupplägg kring en specifk frågeställning. Dagen avslutades med en presentation av materialet från de olika grupperna följt av en diskussion om hur man tänkt kring dessa.