Publicerad:

Stockholm+40

Mistra Urban Futures, Delegationen för hållbara städer och Göteborgs stad ledde ett rundabordssamtal under Stockholm+40 på temat, Hållbara städer — Rättvis urban framtid.

Hållbara innovationer, produktion och livsstilar är globala utmaningar som är synnerligen viktiga i tätorter. Städer är där ekonomiska och miljömässiga ambitioner möter den sociala dimensionen. Sessionen fokuserade på konkreta urbana åtgärder och verktyg som kan användas för att stimulera och strukturera de sociala aspekterna, så att en verkligt integrerad strategi för hållbar utveckling kan uppnås.

Temat drog ett stort antal intresserade personer. 20 personer första ronden och 12 personer andra ronden.  En sammanfattning av diskussionerna gjordes och överlämnades för att spela in till Rio+20.

Miljödepartementet och Utrikesdepartementet var värdar för Stockholm+40 - Partnership Forum for Sustainable Development, som arrangerades den 23-25 april 2012 till minne av FN:s första globala konferens om den mänskliga miljön i Stockholm 1972.

Läs mer om Stockholm+40