Urban Lunch-time: Flernivåstyrning

Vi serverar dig nyttigheter i form av både mat, dryck och våra pilotprojekts resultat. Nätverk och kontakter får du på köpet!

Flernivåstyrning
Det andra pilotprojektet som serverar er nytänkande och intressanta resultat är Flernivåstyrning. Att hålla historien om samverkansprocessen levande, att den bör få ett tydligt slut och att samlas kring ett varumärke är några av de faktorer för framgångsrikt samarbete och lärande som projektet identifierat. Vill du veta mer om detta och projektets resultat är du välkommen den 20 mars på Urban Lunch-time!

Program:
11.30 - 12.15 Presentation och frågor
12.20 - 13.00 Lunch

Datum: 20 mars
Tid: 11.30-13.00
Plats: Stadsmuseet, Norra Hamngatan 12, Göteborg.
Anmälan är stängd.

Urban Lunch-time är kostnadsfritt och antalet platser är begränsat.
Vid frågor kontakta Ulrica Gustafsson, Eventansvarig, Mistra Urban Futures. ulrica.gustafsson@chalmers.se alt 0721-885588.

Urban Lunch-time under våren
17 april - Affärsdriven hållbar stadsutveckling
April - Urbana spel (tid och plats blir en överraskning)
22 maj - Klimatanpassad stadsstruktur

Varmt välkommen!

 

We’re sorry but this text is only available in Swedish. If you want to know more about this specific event please contact Ulrica Gustafsson, Event manager at ulrica.gustafsson@chalmers.se.

Filer