Publicerad:

Vattenhyacinter – från hot till möjlighet

Det lilla fiskesamhället Dunga utanför Kisumu i Kenya behöver hitta alternativa försörjningssätt till den kraftigt reducerade fiskerinäringen. I ett samarbetsprojekt mellan Sverige och Kenya utforskas möjligheterna att vända en hotbild till en värdefull resurs för innovativ hantverksutveckling. Forskningsprojektet presenteras idag på Liljevalchs under seminariet ”Hur ska världens städer ge mer än de tar”, som en del av Jens Assurs utställning ”Africa is a great country”.

Liksom flera andra mindre lokalsamhällen längs Victoriasjön har den så viktiga fiskerinäringen kraftigt reducerats det senaste decenniet, som ett resultat av överfiske, föroreningar och ett växande problem med spridningen av växten vattenhyacint.

I forskningsprojektet ”The crafted marketplace”, som drivs av Mistra Urban Futures med stöd från SIDA, undersöks hur samverkansprocesser mellan design och hantverk kan stärka och utveckla det lokala hantverket som en alternativ försörjningskälla. Dessutom utvärderas om det kan vara en katalysator för lokal utvecklingskraft och bidra till en social förändring. Projektet utforskar bland annat nya arenor och marknadsplatser genom att sammanföra olika kompetenser och intressegrupper inom samhälle, akademi och näringsliv.

- Idén är att på plats, tillsammans med lokala aktörer, arbeta med behovsinventering och skapa projekt med lokalbefolkningen, berättar Helena Hansson, doktorand på Högskolan för Design & Konsthantverk i Göteborg som tillsammans med kenyanska doktorander arbetar tätt tillsammans med lokalbefolkning och hantverkare i Kisumu. Målet är att samverka och att ge praktisk kunskap tillbaka till lokalsamhället.

Så här långt visar projektet att det faktiskt är möjligt att vända ett växande miljöproblem och minskande försörjningsmöjligheter för befolkningen kring Victoriasjön till något positivt - ur såväl ett ekologiskt som ekonomiskt och socialt perspektiv.

Mistra Urban Futures projektbaserade forskningsplattform i Kisumu består av ett konsortium av intressenter från akademi, näringsliv och samhälle. Tanken är att akademi och praktik samverkar för att tillsammans generera ny kunskap som kommer lokalbefolkningen till del. De övergripande målen som bygger på FN:s milleniemål är att stärka kvinnors roll i samhället samt att bekämpa fattigdom. Några exempel på produkter som växt fram i projektet är papperstillverkning och korgvävning, tillverkade av vattenhyacintens stjälkar.

 

För mer information kontakta:

Susanne Björklund, kommunikationsansvarig, Mistra Urban Futures. Telefon 0708-64 27 80.

Fakta om Mistra Urban Futures

Mistra Urban Futures är ett internationellt forsknings- och kunskapscentrum inom kunskapsproduktion för hållbar stadsutveckling genom både teori och praktik. Genom att producera kunskap med nya metoder bidrar centrumet med verktyg som kan användas för att förverkliga lösningar. När politiker och beslutsfattare får tillgång till relevanta underlag, bevis och förstklassig forskning ges bättre förutsättningar att välja rätt vägar mot utvecklingen av hållbara städer. Huvudkontor finns i Göteborg, verksamhet bedrivs i Göteborg, Manchester, Kapstaden, Kisumu och Shanghai.

Mistra Urban Futures finansieras av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning Mistra, SIDA, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, och ett konsortium som består av flera organisationer i Göteborgsregionen, kombinerat med internationella nyckelpartners.

 

Ladda ned releasen