(1)

Göteborg står för en stor omställning - Du och ditt nätverk behövs! Välkommen att delta i ett

Utmaningsdrivet Innovationslabb för hållbar stadsutveckling

– en möjlighet för dig att aktivt delta i utvecklingen av Göteborg.

I höst lanseras en möjlighet för dig att vara med att utveckla nya idéer för Göteborgs framtid. Det handlar om en inkluderande, grön och dynamisk storstad som är öppen för världen - Vision Älvstaden.

Du som deltagare får chansen att vara idéspruta i en kreativ process där ni tillsammans i grupper förädlar och testar idéer mot allmänhet, brukare och finansiärer i innovationslabb, en workshopserie, inom tre olika områden:

• Smarta energisystem
• Skapa en stad för alla
• Hållbara livsstilar

Så här går det till:

Syftet är att utveckla idéer och lösningar som kan passa in i vår nya stad. Vi sätter ihop ett team som består av en mångfald av aktörer och synsätt. Idéer och lösningar på utmaningen skall utvecklas i teamet tillsammans med målgruppen – vi kallar det att loopa.

Detta gör du genom att delta i en workshopserie om 6 tillfällen om vardera 3-4 timmar under hösten samt en slutpresentation. Vi tillämpar en väl beprövad metod för innovation med kompetenta processledare för varje område.

Platsen är Visual Arena på Lindholmen Science Park, Lindholmen 3-5, Göteborg.

Läs mer i respektive inbjudan:

• Innovationslabb - Smarta energisystem
• Innovationslabb - Skapa en stad för alla
• Innovationslabb - Hållbara livsstilar

Välkommen med din anmälan senast den 19 september!

Innovationslabbet sker inom ramen för stadens projekt Göteborgs nya Innovationsplattform (IHAS) - ett samarbete mellan samhälle, näringsliv akademi i Göteborg för att skapa en internationellt erkänd innovationsplattform för hållbar och attraktiv stadsutveckling. Med spetskompetens i världsklass vill vi vara en modig förebild som prövar nya modeller, processer och tekniker.

Läs mer om Göteborgs Innovationsplattform

Filer

  • Program Innovationslabb Smarta energisystem
  • Program Innovationslabb Skapa en stad för alla
  • Program Innovationslabb Hållbara livsstilar