Publicerad:

Sara Brorström prisad för Best Paper Award

Sara Brorström, docent i företagsekonomi, vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, och en av flera forskare som är kopplad till Mistra Urban Futures, fick nyligen utmärkelsen ”Best Paper Award”, för artikeln ”How Numbers of the Future are Shaping Today: The Role of Foreceasts and Calculations in Public Sector Strategic Thinking”, publicerad i en skotskt tidskrift kallad ”the Financial Accountability and Management Journal”.

Artikeln undersöker betydelsen av mätetal vid utformandet av en stads strategi, med fokus på hållbar stadsutveckling. Den visar hur mätetal kan få tjänstepersoner att agera och reagera och forma en väl utförd strategisk process. Effekten blir paradoxal: framåtblickande strategiska processer blir ett forum för att lösa dagens problem och utmaningar. 

Sara Brorström har följt utvecklingen och förverkligandet av strategiska planer och visionen kring "Älvstaden Göteborg/"the “River City Gothenburg” sedan visionen var antagen av kommunfullmäktige, 2012. Huvudfrågorna i forskningen har varit hur staden organsierar det interna arbetet och hur väl man samarbetar med samarbetspartners och olika intressenter i och utanför staden. Flertalet artiklar har varit publicerade på området. Läs mer här under vår sida för Publikationer och mer information på vår webb under projekt.