Publicerad:

Nu förverkligas Vision Älvstaden!

Den 11 oktober 2012  antogs Vision Älvstaden av Göteborgs Stads kommunfullmäktige. Visionen lyder Älvstaden – öppen för världen, inkluderande, grön och dynamisk. Till visionen hör tre övergripande strategier; möta vattnet, hela staden och stärka kärnan. Nu pågår arbetet med att förverkliga visionen, att gå från ord till handling.

Det nystartade projektet Följeforskning och lärande för förverkligande av Vision Älvstaden ska följa, dokumentera och stödja förverkligandet av Vision Älvstaden. Projektet är ett samarbete mellan Göteborgs stad och Mistra Urban Futures.

- Det finns svårigheter att omsätta en vision till handling. Nu finns en unik möjlighet att studera just det och på så vis också stödja implementeringsfasen, säger Sara Brorström, följeforskare på GRI - Gothenburg Research Institue, Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

- För Göteborgs Stad är det angeläget att få en oberoende granskning och dokumentation av genomförandeprocessen och samtidigt få stöd från aktuell forskning säger Bo Aronsson, Göteborgs stad, ansvarig för framtagandet av Vision Älvstaden.

Följeforskning som metod

Projektet kommer att följa arbetet med att förverkliga Vision Älvstaden. Metoden innebär att forskare dels dokumenterar och berättar, dels ställer frågor och diskuterar det som beforskas. Vad som skiljer följeforskning från ett mer traditionellt upplägg är att forskare studerar processen under tiden den pågår och således också kan delge forskningsresultat medan det finns möjlighet att förändra den pågående processen och i slutändan få ett bättre resultat.

Läs mer

Projektet Följeforskning och lärande för förverkligande av Vision Älvstaden
Vision Älvstaden

Frågor?

Kontakta Sara Brorström, Följeforskare, GRI - Gothenburg Research Institue, Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

 

Foto: Göteborgs stad