Publicerad:

Från vision till vardag

Vid genomförande av en vision finns många utmaningar, allt från organisatoriska till livsstilsutmaningar. En utmaning är att fylla visionen med liv, den storskaliga visionen ska fyllas med vardagliga småskaliga funktioner.

Den 17 juni samlades cirka 20 personer från staden, regionen och Chalmers för att diskutera utmaningar kopplade till implementeringen av Vision Älvstaden som antogs i oktober 2012 av Göteborgs kommunfullmäktige. Visionen säger att Älvstaden ska vara öppen för världen, staden ska vara inkluderande, grön och dynamisk.

Workshopen hölls av Dana Cuff, professor i arkitektur/Urban Design and Urban Planning vid UCLA tillsammans med Jennifer Wolch, dekanus vid College of Environmental Design och Michael Dear Professor i City & Regional Planning båda från University of California, Berkeley. Dana Cuff är gästprofessor vid Chalmers och Mistra Urban Futures. Som chef för tankesmedjan cityLAB-UCLA, har Dana Cuff stor erfarenhet av urban design och implementering. Hon började workshopen med att säga att visionen är imponerade, särskilt när det kommer till arbetet med medborgarinflytande.

Dana Cuff, vad är ditt intryck av Göteborg och Älvstaden?

- Jag tycker Göteborg en mycket intressant stad. Den har en historisk stads styrka och samtidigt en växande stads problem.

Vilka är Göteborgs största utmaningar?

- Det är det jag försöker ta reda på, bland annat genom den här workshopen. Men mitt första intryck är att många av utmaningarna är kopplade till den norra delen av staden och hur den norra och södra sidan ska kopplas ihop. Det handlar också om skala, hur man översätter de storskaliga visionerna till småskaliga åtgärder. Hur kan visionen förvandlas till vardag? Det är en imponerande vision, men vad betyder det på marken? Hur möter visionen invånarna?
 
Vilka möjligheter har Göteborg?
 
- Göteborg är en vacker plats med många parker, innergårdar och gemensamma trädgårdar. Vi har inte innergårdar i Los Angeles, de är fantastiska. Det finns många vardagsrum i staden, Slottsskogen till exempel. Stadsodling skulle vara en möjlighet att bygga vidare på. Stadens historia, älven och utveckling av Älvstaden är andra möjligheter. Men förvandla inte Frihamnen till en nöjespark. Frihamnen bör utvecklas utifrån dess industriella förflutna. Det är det som gör området intressant. Sveriges höga miljömedvetenhet är naturligtvis också en stor möjlighet.
 
Vad är ditt råd till alla som arbetar med att genomföra vision Älvstaden?

- Som nykomling till Göteborg, skulle det vara förmätet att ge råd till människor som har arbetat så länge med visionen. Min egen forskning om storskalig stadsutveckling, som Älvstaden, föreslår att sådana planer måste genomföras på ett mycket flexibelt sätt. Det tar år och många faser för att bygga en vision som är så framåtblickande som Göteborgs. Det kommer att vara viktigt att lära av tidiga erfarenheter, till förmån för senare faser. En dynamisk strategi som får växa fram är ett värdigt mål.
 

Dana Cuff är gästprofessor vid Chalmers och Mistra Urban Futures. Hon kommer att arbeta tillsammans med Mistra Urban Futures i 2 år och kommer att vara i Göteborg under längre perioder under den tiden. Hon kommer att studera en rad frågor som rör arkitektur och genomförande av Göteborgs vision Älvstaden.
 

Läs mer om Professor Dana Cuff
Läs mer om The River City Visionen