(1)

Urban Lunch-time:När byråkrati och marknad ska förverkliga drömmar

Vi har stora förväntningar på städer idag. Tillväxt, inkludering och klimatomställning ska samsas på små ytor i den täta innerstaden. Samtidigt är stadsutveckling en lång process med många inblandade aktörer och intressen som ofta innehåller olika mått av konflikt. Hur kan styrning och arbetssätt möjliggöra avvägningar och resultat i en så stor komplexitet?
 
Sara Brorström, forskare vid Gothenburg Research Institute, och projektledare för Följeforskning och lärande för förverkligande av Vision Älvstaden som Göteborg stad och Centre for Sustainable Urban Futures finansierar och Åsa Jellinek, projektledare för det Vinnovafinansierade Stadsutvecklingszoner, sammanför erfarenheter från forskning och policylabb med utgångspunkt i nordens största stadsutvecklingsprojekt – Älvstaden i Göteborg.
 
Här hittar du Sara Brorströms publikationer inom projektet.

Anmälan dig här. Anmälan senast: 14 februari 2020.

Datum: Tisdag 18 februari

Tid: 11:30 - 13:00 (enkel vegetarisk wrap) Föredraget pågår till cirka 12:20

Plats: Länsstyrelsen, Stora Badhusgatan 2B, Göteborg
 

Photo by: Paolo Faria, unsplash.com

Filer

  • När byråkrati och marknad ska förverkliga drömmar S. Brorström Å. Jellinek PP (PDF)

Länsstyrelsen, Stora Badhusgatan 2B, Göteborg