Publicerad:

Habitat III Mistra Urban Futures

Överst till v. en av tusentals frivilliga som hjälpte till; till höger: Carina Borgström-Hansson från WWF med Sello Mphala, Tshwane, Sydafrika. Nedre raden: David Simon och Rose Molokoane. Slum Dwellers International, till höger en av många presentationer av nya publikationer. Foto: Jan Riise
 

Mistra Urban Futures på Habitat III

Mistra Urban Futures deltog i Habitat III som ägde rum förra veckan i Quito, Ecuador. Det mest uppenbara utfallet av konferensen var förstås att New Urban Agenda antogs, men det fanns förstås också rikligt med tillfällen för möten, diskussioner och utbyte av kunskaper och erfarenheter. 

Mer än 40.000 deltagare registrerades för konferensen, som omfattade såväl plenarier, ett brett utbud avolika sido- och nätverksevent, liksom en utställningsyta där länder, städer, universitet och organisationer presetnerade sig.

Mistra Urban Futures representerades av director David Simon, centrumets ordförande Thomas Rosswall och  Jan Riise som alla dletog i en rad aktiviteter, som talare eller moderatorr, eller som deltagare och besökare. En konferens som Habitat, som bara anordnas vart tjugonde år - detta var den tredje i ordningen - erbjuder förstås också ett oöverträffat utbud av möjligheter till informella och formella möten med partners och andra intressenter - befintliga och  blivande.

Mistra Urban Futures är relativt ny partner i World Urban Campaign, ett projekt inom UN-Habitat som agerar som rådgivare till Habitats ledning. Som 'associate partner' deltog David Simon och Jan Riise i WUC:s Steering Committee möten, där bland annat Rose Molokoane, Slum Dwellers International, valdes till ny ordförande, och det bestämdes att en ny serie 'Urban Thinkers Campus' ska ordnas. En utlysning för förslag på platser och teman kommer innan året är slut.

David Simon deltog också i flera andra events för såväl boklanseringar som projektpresentationer. Mistra Urban Futures två senaste publikationer 'Rethinking Sustainable Cities' och 'Co-Production in Action' presenterades också.

Centrumet var partner i en svensk paviljong med bland andra Sida, Lantmäteriet, Global Utmaning och Quantified Planet som partners. Efter en öppningsceremoni med bostadsminister Peter Eriksson ordnade Mistra Urban Futures ett nätverksevent på temat "Collaborative Data Collection and Analysis' baserat på dels det pilotprojekt som genomfördes 2015 inför de globala hållbarhetsmålen, dels de data som finns från WWF:s globala Earth Hour City Challenge.

Läs också David Simons blogg från Quito.

Artiklar och media 

Inför Habitat III skrev David Simon tillsammans med en rad andra forskare en artikel i Nature: Scientists must have a say in the future of cities.

Artikeln i Nature har nämnts i flertalet andra sammanhang: 
Guardian, 'Science, cities and innovation in the human age'
CityLab, 'Visualizing the Toughest Challenges Facing Global Cities
Citiscope, 'Platform needed to provide scientific input on New Urban Agenda implementation, researchers say'
Medium, Wicked Habitat! Where are the urban scientists?

David Simon är också en av de som bidragit till ett så kallat global roundtable of researchers The Nature of Cities about the most important outcome of Habitat III och även Building Urban Science to Achieve the New Urban Agenda, in The Nature of Cities

För mer information: kontakta Jan Riise