Publicerad:

Nationell konferens om socialt byggande och modernt självbyggeri

– Mötesplatsen för inkluderande projektformer i bostadsbyggande

SOCIALT BYGGANDE OCH MODERNT SJÄLVBYGGERI

Mistra Urban Futures är en av initiativtagarna och värdarna bakom en ny gränsöverskridande mötesplats för inkluderande projektformer i bostadsbyggandet. Den 19-20 september bjuder vi in till en öppen nationell konferens om socialt byggande och modernt självbyggeri på Chalmers i Göteborg. 

Ett möte för dig som vill bli inspirerad av genomförda projekt och nya initiativ och ta del av diskussioner om hur byggandet kan utvecklas med initiativ från civilsamhället, lokal samverkan och ett aktivt deltagande från hushållen.

Övriga initiativtagare är Boverket, RISE, Bergsjön 2021, Egnahemsbolaget och Familjebostäder

Läs mer på konferensens hemsida: www.socialtbyggande.se och här. 

Facebook: Socialt byggande
Instagram: Socialt byggande
LinkedIn: Socialt byggande

Frågor?

Tinna Harling, Samordnare/expertrådgivare konferensen ”Socialt byggande och modernt självbyggeri- inkluderande projektformer i bostadsbyggandet ”
Telefon: 0736-561192
Mail: info@socialtbyggande.se

Sanna Isemo, koordinator, Mistra Urban Futures och samordningsansvarig i Styrgruppen för konferensen. 
Telefon: 0731-40 54 52
Mail: sanna.isemo@chalmers.se