(1)

MELLANRUM 94: Socialt bostadsbyggande

Datum: Ons 30 maj 2018
Tid: 17.00 – 19.00
Plats: S.A Hedlund, Göteborgs stadsmuseum, Norra Hamngatan 12

Fri entré! Ingen anmälan.

Vårens sista Mellanrum gästas av två innovativa projekt där egnahemsbygge är kärnan. Projektet Bygg tillsammans syftar till att bygga enkla småhus i Angered med arbetskraft som samtidigt får utbildning. Det andra projektet är en småskalig husfabrik för modernt egnahemsbygge på Tjörn, där samverkan mellan civilsamhälle, kommun och stat är en viktig grund. Deltar gör Stefan Sundemo, projektledare Bygg tillsammans och arkitekterna Erik Berg och Tinna Harling.

Begränsat antal platser, först till kvarn!

Om Mellanrum

Delta i den populära föreläsningsserien som handlar om staden och människan. 

ARRANGÖRER: GÖTEBORGS STADSMUSEUM, GÖTEBORGS STAD, S2020 (SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING, GÖTEBORGS STAD), MISTRA URBAN FUTURES (CENTRUM FÖR HÅLLBAR STADSUTVECKLING), GR (GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND) GÖTEBORGS UNIVERSITET (CENTRUM FÖR URBANA STUDIER) & CHALMERS (ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNAD).

Twitter Mistra Urban Futures: @UrbanFutures_SE

Frågor? Ulrica Gustafsson, eventansvarig, ulrica.gustafsson@chalmers.se, telefon 0721 88 55 88

Göteborgs stadsmuseum

Norra Hamngatan 12