(1)

Socialt byggande och modernt självbyggeri – inkluderande projektformer i bostadsbyggandet

Konferens om socialt byggande och modernt självbyggeri 
 

19-20 september 2019

Det är brist på bostäder i många kommuner och det behövs ett tillskott av bostäder även på orter där investeringsviljan är låg eller obefintlig. Samtidigt har många människor begränsade möjligheter att efterfråga konventionellt byggda bostäder. Att bredda samverkan mellan olika aktörer och släppa fram nya, inkluderande projektformer såsom modernt självbyggeri och byggemenskaper kan vara ett sätt att hantera dessa samhällsutmaningar.

Den 19-20 september 2019 bjuder vi in till en öppen nationell konferens på temat socialt byggande (själv- och tillsammansbyggande, byggemenskaper och bogemenskaper) med särskilt fokus på självbyggeri. Genom konferensen vill vi etablera en mötesplats och bidra till utveckling och nya kunskaper inom området socialt byggande och självbyggeri. Konferensen ska synliggöra och diskutera olika former för socialt byggande och självbyggeri samt inspirera och stimulera till ett fortsatt arbete med dessa frågor.

Sedan 2017 har Mistra Urban Futures samlat deltagare från olika pågående processer kring självbyggeri med syfte att främja utbyte och samarbete mellan de involverade aktörerna. Under 2018 har detta resulterat i ett arbete för en gemensam konferens om socialt bostadsbyggande och modernt självbyggeri.

Syftet med konferensen är att:

•    med utgångspunkt i aktuell forskning sprida kunskap om projektformer som bygger på samverkan, delaktighet och gemenskap,
•    visa på erfarenheter från konkreta exempel i olika länder,
•    ge möjlighet att diskutera förutsättningar och hinder för självbyggeri, byggemenskaper och liknande projektformer

Den två dagar långa konferensen, där både aktuell forskning och praktiska exempel kommer att lyftas planeras att äga rum 19 - 20 september 2019.  

Läs mer och info

Se filmade sessioner från konferensen här

Plats: Chalmers konferenscenter, Chalmersplatsen 1, Göteborg

Välkommen!

Värdar och initiativtagare är Mistra Urban Futures, Business Region Göteborg, Familjebostäder i Göteborg, Egnahemsbolaget, Bergsjön 2021, Boverket, RISE, Centrum för boendets arkitektur vid Chalmers, Sweco, Västra Götalandsregionen, Wingårdhs,  Arbetsmarknad och vuxenutbildning inom Göteborgs stad, Inobi, Coompanion, DiverCity och Föreningen för byggemenskaper. Egnahemsfabriken samordnar arbetet och konferensbyrån Sweden MEETX AB hanterar sekretariatet.

 

 

Chalmersplatsen 1, 412 58 Göteborg