Publicerad:

Hur främjar vi hållbar stadsutveckling?

Den 22 mars slutrapporterade Boverket, Riksantikvarieämbetet, Formas och Arkitekturmusee ett regeringsuppdrag om hållbar stadsutveckling med fokus på kulturella och sociala aspekter. Resultatet går att läsa i rapporten Främjande av hållbar stadsutveckling.

Arbetet har pågått mellan 2009 och 2013 i form av två regeringsuppdrag och arbetet fortsätter under kommande treårsperiod. Syftet är att medverka till en ökad samverkan inom politikområden med ansvar för stadsplanering, boendefrågor, arkitektur och kulturmiljö. Med erfarenheter från de båda regeringsuppdragen vill myndigheterna fortsätta att använda styrkan av varandras olika roller för att bidra till en mer sammanhållen syn på stadsutveckling. Samverkan har även skett med bland andra Delegationen för hållbara städer, Mistra Urban Futures, Mångkulturellt centrum i Botkyrka och Västra Götalandsregionen.

I en av bilagorna till rapporten går det att läsa om Mistra Urban Futures och Boverkets event på World Urban Forum Designing Fair Cities.

Ladda ned rapporten Främjande av hållbar stadsutveckling.