Publicerad:

Nya deltagare för Knowledge Transfer Programme har utsetts

Den andra omgången av Knowledge Transfer Programme i Kapstaden har påbörjats. Det är ett utbytesprogram där tjänstemän från staden arbetar på University of Cape Town. Ett liknande utbyte finns även där forskare arbetar på City of Cape Town.

Antalet deltagande tjänstemän har ökat från sex till åtta jämfört med den första omgången. Det var även en markant ökning av antalet sökande och ansökningarna kom dessutom från flera olika avdelningar och täckte fler ämnen. Deltagarna i utbytesprogrammet spenderar 6 till 8 veckor borta från sin vanliga arbetsplats på City of Cape Town i syfte att skriva en artikel om ett projekt som de nyligen har varit inblandade i. Dessa projekt knyter alla an till Mistra Urban Futures övergripande fokusområden rättvisa, gröna och täta städer.

Läs mer