Publicerad:

Åtta nya tjänstemän från City of Cape Town hälsas välkomna

Tjänstemän från City of Cape Town välkomnades vid lansering av andra omgången av City Official Exchange Programme den 1 november. Programmet består av ett utbyte där tjänstemän från staden arbetar på University of Cape Town. Ett liknande utbyte finns även där forskare arbetar på City of Cape Town. Båda utbytesprogrammet ingår i projektet Knowledge Transfer Programme

Åtta nya tjänstemän kommer arbeta med och skriva om ämnen såsom deltagande i planeringen av samlingslokaler, Kapstadens gräns för urban tillväxt, vilken påverkan offentliga bibliotek kan få på samhällsutvecklingen i utsatta områden, hållbar och konkurrenskraftig kollektivtrafik som är attraktiv för flera användare, system för avfallshantering, studera Economic Areas Management Programme (ECAMP) ett program som fokuserar på evidensbaserade lokala initiativ och slutligen vilken roll policys för hållbar utveckling har i den lokala kommunen.

Pippin Anderson forskare på African Centre for Cities (ACC) och koordinator för City Official Exchange Programme hälsade alla välkomna till lanseringen. Förutom deltagarna i utbytesprogrammet deltog även deras samarbetsparter från University of Cape Town som kommer stötta deltagarna i deras skrivarbete. Även andra Mistra Urban Futures forskare och representanter från City of Cape Town deltog.

Zarina Patel forskare på ACC och koordinator för Knowledge Transfer Programme presenterade projektet där utbytesprogrammet är en del. Zarina påpekade att föra samman forskare och tjänstemän för att gemensamt producera kunskap som möjliggör nya synsätt och utvecklingsmöjligheter är en diger uppgift. Men vår gemensamma vision förenar oss, att utveckla städer så att de blir bättre för alla som bor i dem. Även fast utbytesprogrammet inte kommer att beröra hela arbetsstyrkan i staden eller på universitetet så skapar initiativet möjligheter för individer att få nya och fler perspektiv på vad de gör i sitt dagliga arbetet, menar Zarina. Förhoppningsvis inspirerar de oss alla tillräckligt för att fortsätta att jobba för en hållbar framtid.

Catherine Stone, Director of Spatial Planning and Urban Design vid City of Cape Town uppmanade deltagarna att ta vara på tiden och möjligheten som utbytesprogrammet innebär. Det är en lyx för er som deltar men även för staden. Hon uppmanade även deltagarna att reflektera och att utöka sin kunskap så att staden kan utveckla sin verksamhet. Catherine tackade också forskarna från universitetet som bidrar med skrivstöd för att de investerar sin tid i programmet.

Ladda ned Zarina Patels tal (på engelska)

Foto: African Center for Cities, ACC