Publicerad:

Framtiden är redan här: Hur invånare kan bli medskapare i stadens utveckling 

Projektet Mellanplats har skrivit en bok, Framtiden är redan här som fördjupar sig och breddar perspektiven runt hur stadens invånare kan bli mer delaktiga i hur staden ska utvecklas och gestaltas.

Invånarens roll i planering och stadsutveckling håller på att förändras och samhällsbyggande sker i nya former där medborgardialoger får allt större utrymme. Synen på medborgardeltagande utvecklas och tjänstemän på olika nivåer och från skilda förvaltningar får ett delat ansvar för helheten. Deras arbete balanserar hela tiden mellan kontroll och öppenhet.

Makt och dialog, om medskapande design

Tolv projektdeltagare har skrivit om dialogens platser och former med utgångspunkt i två stadsdelar i Göteborg, Hammarkullen i Angered och Backa i Norra Hisingen. Texterna handlar om makt och dialog, om medskapande design, om dialogens politik och om att en ny roll för planerare håller på att utvecklas. Boken riktar sig till alla som arbetar med och är intresserade av stadsutvecklings- och demokratifrågor. Förhoppningen är att ge nya intressanta infallsvinklar som kan bli användbara i det dagliga arbetet med att utveckla inkluderande och hållbara städer.

Om Mellanplats

Mellanplats är ett forskningsprojekt som har jobbat med frågan hur invånare kan bli medskapare i stadens utveckling. Projektet har varit associerat till Mistra Urban Futures och samarbetsparterna i projektet var Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen. Projektet förvaltades av Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV och har finansierats av Formas. Projektet startade 1 januari 2011 och avslutas den 31 mars 2013. Läs mer om projektet.

Resultat

Resultatet består utöver boken Framtiden är redan här utav ett antal forskningsartiklar och en slutkonferens som arrangerades den 27 feb 2013.

Frågor?

Kontakt Jenny Stenberg, Chalmers Arkitektur, projektledare, jenny.stenberg@chalmers.se

Filer

  • Framtiden är redan här: Hur invånare kan bli medskapare i stadens utveckling (Only in Swedish)