Publicerad:

Ny styrelseordförande

Ines Uusmann har varit styrelseordförande i Mistra Urban Futures sedan starten och framgångsrikt lett styrelsen under uppstartsåren. Vid årsskiftet gick hennes förordnande ut. Vi är därför glada att kunna presentera Thomas Rosswall som ny styrelseordförande i Mistra Urban Futures.

Thomas Rosswall avslutade nyligen sitt uppdrag som vd på International Council for Science i Paris. Bland de många positioner under Thomas karriär, kan nämnas att han varit vd på International Foundation for Science, rektor för SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, ansvarig för International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP) på Kungliga vetenskapsakademin samt professor inom det tvärvetenskapliga ämnet Vatten i natur och samhälle vid Linköpings och Stockholms universitet. Utmärkande är att han genomgående verkat för att främja internationella forskningssamarbeten för en positiv inverkan på samhället.

Utöver rollen som styrelseordförande i Mistra Urban Futures är Thomas Rosswall även ordförande i Independent Science Panel for the CGIAR Research Programme on Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS) och för Exekutivkommittén inom Mistra Eviem, Mistras råd för evidensbaserad miljövård.

-    Jag ser verkligen fram mot att lära känna Mistra Urban Futures medarbetare och hjälpa till att förbereda centrumet för den utvärdering Mistra genomför under 2015, säger Thomas Rosswall. Det är spännande att få möjligheten att dela med mig av mina erfarenheter från olika forskningsverksamheter och se hur de kan bidra till en utveckling av centrumet.

Flera av medlemmarna i Mistra Urban Futures styrelse har förordnanden som gick ut vid årsskiftet. Chalmers håller som bäst på att utse vilka personer som kommer att utgöra styrelsen de närmaste åren. Vi kommer att rapportera om det så snart som möjligt.

Läs mer om Thomas Rosswall i Mistras intervju, Driven generalist Mistra Urban Futures nya ordförande

Fotograf: Denny Lorentzen