(1)

MELLANRUM 96: Hur bygger vi ett samhälle i den digitala staden?

Datum: Ons 26 september 2018
Tid: 17.00 – 19.00
Plats: Foajén, Göteborgs stadsmuseum, Norra Hamngatan 12

Fri entré! Ingen anmälan.

Vi lever alltmer uppkopplade och våra fysiska mötesplatser tycks spela mindre roll, framförallt för yngre generationer. Samtidigt kan digitala verktyg hjälpa nya grupper att visualisera, förstå och påverka samhällsbyggande. Våra gäster ger exempel på hur virtuella samhällen faktiskt kan förändra den fysiska världen.

Medverkande

Per Vorberg, Kommunstyrelsens ordförande i Härryda kommun och Landvetter Södras styrelseordförande
Andreas Jonsson, Stadsbyggnadskontoret
Malin Hjalmarsson, Stadsdelsförvaltningen Centrum
Thomas Lidén, Göteborgsregionen

Begränsat antal platser, först till kvarn!

Om Mellanrum

Delta i den populära föreläsningsserien som handlar om staden och människan. 

ARRANGÖRER: GÖTEBORGS STADSMUSEUM, GÖTEBORGS STAD, S2020 (SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING, GÖTEBORGS STAD), MISTRA URBAN FUTURES (CENTRUM FÖR HÅLLBAR STADSUTVECKLING), GR (GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND) GÖTEBORGS UNIVERSITET (CENTRUM FÖR URBANA STUDIER) & CHALMERS (ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNAD).

Twitter Mistra Urban Futures: @UrbanFutures_SE

Frågor? Ulrica Gustafsson, eventansvarig, ulrica.gustafsson@chalmers.se, telefon 0721 88 55 88

Filer

Göteborgs Stadsmuseum, Norra Hamngatan 12, Göteborg

Norra Hamngatan 12