Publicerad:

Lyssna till invånarnas berättelser!

Lyssna till invånarnas berättelser, de är experter på sitt område. De har dessutom förmågan att se helheten, något som ofta kommunen har svårt med. Det berättade Lisa Bomble, projektledare för Dialogplanering och doktorand på Chalmers på Urban Lunch-time den 20 mars.

Uddevalla och Lerum

Lisa har genomfört en studie om medborgardialog och medborgarnas berättelser i Lerum och Uddevalla. Några av erfarenheterna därifrån är att invånarnas berättelser och behov är de samma oavsett vem de pratar med på kommunen, invånarnas sammanhang är ju alltid detsamma. De förväntar sig även att kommunen kan och förstår helheten. Kommunen är däremot inte alltid medveten om alla processer som sker vilket ställer till problem. Det finns även ofta en frustration över att invånarna bjuds in till ytterligare ett första möte, det här har vi ju redan pratat om för två år sen!

Förstå helheten genom berättelserna

Alla gör så gott de kan, intentionerna är alltid goda men det blir inte alltid bra ändå menar Lisa. En av framgångsfaktorerna är att försöka få grepp om helheten med hjälp av invånarnas berättelser. En annan viktig aspekt är att kommunicera processen till invånarna och ge återkoppling på exempelvis samrådsmöten om var i processen de befinner sig. Använd gärna invånarnas egna berättelser för att ge återkoppling.

Tid, transparens och tillit

Invånarna tar ofta tillfället i akt vid samrådsmöten eller andra tillfällen när det möter kommunen och pratar om sina hjärtefrågor, även om mötet inte handlar om just den frågan. Att få en kommentar om att de hellre vill ha en ny väg än en skola kan i och för sig vara relevant information men kommentaren blir svår att hantera om det är ett sista möte innan projekteringen av skolan. Genom att arbeta med deltagande i problembeskrivningsskeden och genom att ha en transparent process och visa på det arbete som gjorts och processen framåt skapas förståelse hos invånarna. De kan då komma med åsikter som är kopplade till frågan och på så sätt är lättare att hantera. Det skapar tillit, men det tar tid. Det handlar om just tid, transparens och tillit för att skapa ett bra samarbete med invånarna.

Frågor? Kontakta Lisa Bomble, lisa.bomble@chalmers.se

Läs mer om projektet Dialogplanering

 

Filer