Publicerad:

Guldkorn och intervjuer i Göteborgsregionens årsraport 2018

- i samarbete med Mistra Urban Futures

Göteborgsregioniens årsrapport är klar. Rapporten har publicerats årligen sedan 2011, för att ge en bild av GR:s arbete kring hållbar utveckling. Rapporten är baserad på samarbete och kunskapsbyggande i GR:s nätverk tillsammans med Mistra Urban Futures. Alla 13 medlemskommunerna deltar i olika utsträckning. Årsrapporten ger även en bild av vilka projekt och aktiviteter (nätverk) Göteborgsregionen har varit delaktig i under året. 

Sandra Valencia, forskare vid Mistra Urban Futures arbetar på lokal nivå för att förverkliga de globala hållbarhetsmålen i sju städer, i världen. Sandra är forskningsledare för projektet: Implementing the New Urban Agenda och de Globala hållbarhetsmålen (SDG:erna), en av Mistra Urban Futures jämförande-projekt (comparative) i de sju olika städer och länder.
Sandra är intevjuad I GR:s årsrapport. Läs mer nedan. 

”Staden Buenos Aires insåg att hemlöshet var en viktig indikator som totalt saknades på nationell nivå. Sådana tolkningar kan vara intressant för alla städer att titta på”
 

Sandra Valencia
Sandra Valencia, Lead researcher

Hej Sandra Valencia! Du är forskare på Mistra Urban Futures och leder Mistra Urban Futures-projektet Implementing the New Urban Agenda and The Sustainable Development Goals: Comparative Urban Perspectives. 

Vad handlar projektet om? - Vi undersöker hur olika städer har tolkat, implementerat och engagerat sig i den Nya urbana agendan och Agenda 2030-målen. Med i projektet är Göteborg, Malmö, Kapstaden (Sydafrika), Kisumu (Kenya), Sheffield (Storbritannien), Shimla (Indien) och Buenos Aires (Argentina). Vi tittar på hur de enskilda städerna arbetar, men projektet fokuserar också på ett ömsesidigt lärande städerna emellan.

"Vad kan kommuner lära av varandra vad gäller implementering av Agenda 2030? Trots att städerna är så olika vad gäller storlek och resurser, finns det ändå en stor potential för städerna att lära av varandra. Några har gjort kartläggningar för att identifiera de mest relevanta målen för den lokala nivån och andra har tagit fram kommunikationsmaterial och kampanjer för att öka medvetandet om Agenda 2030. Många har haft nytta av att utbyta erfarenheter kring hur arbetet med Agenda 2030 har organiserats i kommunen – vissa har arbetat genom hållbarhets- eller internationella avdelningar, medan andra har startat en dedikerad Agenda 2030-funktion

Läs hela intervjun i GR:s årsrapport 2018

The Gothenburg Region Annual Report 2018