Publicerad:

Göteborgs klimatprogram uppmärksammas av Världsbanken

För att möta klimatförändringarna har Världsbanken initierat en utbildning för personer som ska projektleda framtagandet av en klimatstrategi, ett så kallat City Climate Planner Professional Certification Program. 

Förhoppningen med utbildningen är att städer ska kunna ta fram än mer kvalitativa klimatstrategier och stärka kompetensen hos de tjänstemän som arbetar med frågorna. Innehållet i utbildningen ska utvecklas tillsammans med experter i ämnet. Anna Wenstedt, miljöutredare, Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad är en av de som bjudits in av Världsbanken till en workshop den 23-27 mars i Yokohama, Japan. 

Anna Wenstedt har ingått i den arbetsgrupp som utvecklat Göteborgs klimatstrategiska program. Anna, vad kan ni från Göteborgs Stad bidra med till utformningen av utbildningen? 

-    Göteborg har uppmärksammats i och med att vi inkluderar konsumtionen i de mål och strategier som finns i det klimatstrategiska programmet och det är självklart för oss att bidra med det perspektivet till workshopen. Vi kommer även att berätta om hur programmet togs fram och hur vi har involverat flera aktörer i det arbetet, dels kommunala förvaltningar och bolag men även akademi, näringsliv och ideella organisationer.   

Vad är dina förväntningar på workshopen, Anna? 

-    Förhoppningsvis kommer workshopen att ge stöd till vårt fortsatta arbete, göra oss till en attraktiv samarbetspartner och inte minst så ges vi möjlighet att bidra till en minskning av växthusgasutsläppen globalt. Världsbanken har ambitionen att bjuda framgångsrika städer till workshopen och utifrån det tror vi att det kommer finnas bra möjligheter för oss att lära oss av andra framgångsrika städers arbete, knyta nya kontakter och marknadsföra vårt arbete.

I arbetet med att ta fram Göteborgs Stads Klimatstrategiska program har projektet WISE Well-being in Sustainable Cities bidragit. Rapporten Klimatomställning Göteborg 2.0: Tekniska möjligheter och livsstilsförändringar utgör underlag till klimatprogrammet och resultaten har använts för att analysera och sätta mål för konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp. 

Läs mer 

Klimatstrategiskt program för Göteborg  

WISE Well-being in Sustainable Cities

Göteborg utsedd till Årets klimatstad 2015 
Göteborg har av en internationell jury utsetts till Sveriges klimatstad 2015 i WWFs stadsutmaning Earth Hour City Challenge, där nämns det Klimatstrategiska programmet som en av framgångsfaktorerna.  

Frågor? 

Anna Wenstedt, Miljöutredare, Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad, anna.wenstedt@miljo.goteborg.se