(1)

 

Nätverksträff: Mat som medel för integration

 

Dag & Tid

Torsdag 10 januari 2019, kl. 13-15:30

Plats

Mistra Urban Futues, Läraregatan 3, Göteborg 

Mat är något som alla människor kan relatera till och som kopplar an till FN:s alla 17 hållbarhetsmål. Mat kan vara en ingång för att adressera hållbarhetsutmaningar i allt från hälsa och välbefinnande, till utbildning, arbetsmarknad och konsumtionsmönster. Även integration är något som berör oss alla och som spänner över flera olika samhällsområden.  

Tema integration

Temat på nästa träff i nätverket Urban Mat är mat och integration. Hur kan mat kan fungera som ett verktyg för ökad integration i arbetet för ett mer socialt hållbart samhälle? På träffen får vi lyssna till korta presentationer, både praktiska exempel och aktuell forskning, som belyser frågan från olika perspektiv.

Nätverksträffen är tänkt att bidra ökad kunskap och nya insikter som kan omvandlas till praktisk handling. Träffen ger utrymme till kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan forskare och praktiker och mellan aktörer från olika fält, inom både integrations- och mat-området. Träffen kan delvis komma att hållas på engelska för ökad inkludering. Varmt välkommen!

Anmäl dig via följande länk senast 8 januari. 

Mer information kommer längre fram. Vid eventuella frågor, kontakta:

Sanna Isemo, sanna.isemo@chalmers.se,  tel: 0731-40 54 52

Gunilla Almered Olsson, gunilla.olsson@chalmers.se 

Ulla Lundgren, ulla.lundgren@ostra.goteborg.se 

Photo by: Brooke Lark/Unsplash.

 

Läraregatan 3, 412 96, Göteborg