Publicerad:

Kulturens roll i den hållbara stadsutvecklingen har varit fokus för arbetet inom projektet Kultur och kulturarv inom Mistra Urban Futures. En slutrapport med titelen ’Platsar kulturen i den nya staden’ publicerades nyligen och finns för nedladdning på projektets hemsida.
 

Rapporten är baserad på intervjuer och samtal med konstnärer i två utvecklingsområden i Göteborg: Klippan och Lindholmen. Resultaten pekar på betydelsen av den fysiska miljön för konstnärlig verksamhet, låga hyror, gärna gamla byggnader med historisk närvaro. De kulturella aktiviteterna bidrar till att skapa områdets karaktär och kulturarbetare behöver ett långsiktigt perspektiv i arbetet.
 
Den kulturella hållbarheten innebär i den meningen en alternativ värdering av platser och verksamheter, skriver författarna i rapporten. Men det saknas mekanismer och organisation som kan föra kulturens talan i utvecklingssammanhang.
 
Rapporten är skriven av Ylva Berglund, Göteborgs Stadsmuseum samt Niklas Sörum och Helene Brembeck, båda Göteborgs universitet.

Läs mer om projektet här

Läs rapporten här