(2)

<h2>Att vi måste ställa om till mer hållbara livsstilar är allt fler överens om, men hur ökar vi takten och tar ytterligare steg?</h2>

<p>Välkommen till en nationell verkstad där aktörer från olika sektorer i samhället gemensamt inspirerar, utmanar varandra och samskapar lösningarna som underlättar och gör det attraktivt att leva hållbart.</p>

<h3>Ur programmet:</h3>

<p><strong>Under konferensen varvas talare med pass dialog och nätverkande. Lyssna bland annat till:</strong></p>

<p><em>Johan Hassel, ledamot i regeringens Agenda 2030-delegation och tillika vd för tankesmedjan Global utmaning</em>, som ger oss en global utblick och delegationens tankar kring genomförandet av de globala hållbarhetsmålen i Sverige. <em>Sara Winroth, hållbarhetschef på Lindex</em>, berättar vidare hur företaget arbetar med att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster, mål 12. Vi får också höra <em>Cecilia Solér, docent vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet</em>, fundera kring hurvida vår identitet och jakt på ständigt nya produkter är ett hinder för hållbarhet.</p>

<p>Under ett speed-datingpass får du ta del av spännande initiativ, erfarenheter och tips från innovativa företag, offentliga aktörer och organisationer som verkligen förändrar. Och så avslutas första dagen med prisutdelning av ”Nyttigaste affären”, mingel och middag för att dag två sätta fokus på medskapande och hur olika aktörer kan möjliggöra för hållbara livsstilar.</p>

<p><a class="btn big" href="http://www.mistraurbanfutures.org/files/program_verkstad_hallbara_livss… hela programmet här</a></p>

<p><strong>Konferensen riktar sig till:</strong>&nbsp;kommuner/regioner, politiker, myndigheter, akademi, näringsliv och det civila samhällets organisationer.<br />
<b>Tid:</b> 8 november kl 13:00 (registrering från kl 12:30) till 9 november kl 12:30<br />
<b>Plats:</b> <a href="http://brewhouse.se/kontakt/#hitta-hit">Brewhouse, Åvägen 24, Göteborg</a><br />
<b>Kostnad:</b> 1000 kr inklusive eftermiddagsfika och middag på kvällen den 8 november, samt förmiddagsfika och lunch den 9 november. <i>Rabatterat pris för civilsamhällets organisationer: 500kr</i><br />
<b>Moderator: </b>Martin Sande, Dialogues</p>

<p><span style="font-size: 14px;"><b>OBS:</b></span> ANMÄLAN SENAST 28 OKTOBER!</p>

<p><a class="btn small" href="http://www.anpdm.com/public/run-form.aspx?Id=43475A407346405D4B7840&amp…äl dig här</a></p>

<h3>Arrangörer och kontakt</h3>

<p>Göteborgs Stad och Mistra Urban Futures är värdar för årets konferens i samarbete med Naturvårdsverket, inom ramen för Sveriges genomförande av 10YFP, FN:s ramverk av program för hållbar konsumtion och produktion.</p>

<p><strong>»</strong> Har du frågor om konferensen? Vänligen kontakta Tove Lund på <a href="mailto:nationell.verkstad@goteborg.se">nationell.verkstad@goteborg.se</…;