(8)

Hållbar avfallshantering i praktiken i Sverige och Nicaragua

En viktig del i en hållbar framtid handlar om hur vi hanterar vårt globala avfall. Hur beslutsfattare och avfallproducenter ser på avfallshantering beror på olika dominerande berättelser på samhälls- och stadsnivå. Berättelserna kan handla om att skydda hälsa och miljön från farligt avfall, ta bort soptippar, utvinna energi ur avfall, återvinna och återanvända eller förebygga och minska avfallproduktionen. Berättelserna skildrar sätt att skapa värde av avfallet. Det gäller att kombinera dem för att skapa en avfallspolitik som använder avfallet maximalt. Lyssna till studier och lärorika exempel på hur hållbar avfallshantering kan organiseras i praktiken i Sverige och Nicaragua.

Talare

Hervé Corvellec, Institutution för Service Management och Tjänstevetenskap, Lunds universitet och GRI, Göteborg universitet
Patrik Zapata, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet

Datum: 4 mars
Tid: 11.30-13.00
Plats: Göteborgs Stadsmuseum, Norra Hamngatan 12

Anmäl dig senast den 28 februari

Urban Lunch-time under våren

2 april
6 maj
10 juni

Frågor? Kontakta Ulrica Gustafsson, Event manager, ulrica.gustafsson@chalmers.se alt. 0721-88 55 88.

Ladda ned rapporten Organisering av avfallshantering för ett hållbart samhälle

Fotograf: María José Zapata Campos

We’re sorry but this text is only available in Swedish. If you want to know more about this specific event please contact Ulrica Gustafsson, Event manager at ulrica.gustafsson@chalmers.se

 

Filer

  • Presentation Hållbar avfallshantering