Publicerad:

Startmöte i det svenska SEiSMiC-nätverket

Färgfabriken i Liljeholmen, strax utanför centrala Stockholm, var platsen där det svenska SEiSMiC-nätverket höll sitt första möte den 21 augusti. Omkring 60 deltagare hade samlats för att under en dag diskutera, nätverka och bygga en struktur som nätverket ska jobba vidare med under två år. Värdar var IQ Samhällsbyggnad och Mistra Urban Futures, som håller i det svenska SEiSMiC-projektet.

Dagens moderator Carl Mossfeldt, inledde med att uppmana deltagarna till öppenhet och att lämna förutfattade meningar bakom sig. Det gjorde han med hjälp av ett citat från poeten Johan Keates: Negative Capability, that is, when a man is capable of being in uncertainties, mysteries, doubts, without any irritable reaching after fact and reason.

Carl Mossfeldt pekade på att våra städer står inför nya utmaningar och de verktyg och kartor som vi har till vårt förfogande ibland är inaktuella. Nya lösningar på nya utmaningar krävs och här kan SEiSMiC spela en viktig roll i att identifiera problemen och kanske också hitta nya lösningar.

Under förmiddagen sattes SEiSMiC-projektet in i ett sammanhang och frågan hur projektet kopplar till den europiska stadspolitiken belystes. SEiSMiC-projektet, som finansieras av EU-kommission, syftar till att överbrygga glappet mellan människor i städer och europeiska institutioner. Ett av syftena med startmötet var att fånga det som är Sveriges unika bidrag till de europeiska sammanhangen och som kan vara relevant input till en europeisk strategisk forskningsagenda.

Startmötet har föregåtts av fokusgruppsmöten i Göteborg, Malmö och Stockholm under våren. Liknande fokusgruppsmöten har skett i tio andra europeiska länder. Ur alla dessa möten har fyra teman utkristalliserats sig:

  • Tillgång till och omfördelning av urbana resurser
  • Mångfald som motor för innovation och hållbarhet
  • Förändring genom deltagande och experimenterande
  • Anpassningsbarhet, kreativitet och resiliens i städer.

Eftermiddagen ägnades åt diskussioner kring dessa teman. Under de två kommande åren ska ytterligare fyra möten hållas i nätverket, med tematiska inriktningar. Arbetet med att planera för dessa möten startar nu och deltar gör både projektgruppen kring SEiSMiC och intresserade deltagare från dagens möte.

Under dagen deltog en grupp konstnärer under ledning av Rosa Bonn från belgiska New Heroes. Konstnärerna gjorde skisser utifrån intervjuer med deltagarna och förbipasserande, utifrån deras drömmar om framtidens stad. Skisserna presenterades sedan som avslutning på dagen.

Läs mer och kontakt

Skisserna laddas upp på www.seismicproject.eu i början av september

Alla presentationer från dagen finns att ladda ner här.

Läs mer om projektet SEISMIC här

Frågor? Kontakta Katarina Schylberg på IQ Samhällsbyggnad eller Joakim Forsemalm, Mistra Urban Futures/GRI Gothenburg Research Insitute.

 

Fotograf: Anna Sehlin, IQ Samhällsbyggnad

We’re sorry but this text is only available in Swedish. If you want to know more about this specific article please contact Joakim Forsemalm, Mistra Urban Futures/GRI Gothenburg Research Insitute.