(1)

Urban Lunch-time

Hur kan utrikesfödda komma in på arbetsmarknaden?

Datum: Tisdag 13 mars 2018
Tid: 11.30 - 13.00 (enkel vegetarisk wrap från 12.20)
Plats: Länsstyrelsen Västra Götalands län, Stora Badhusgatan 2B, Göteborg
Anmälan senast: 9 mars

Det multidisciplinära forskningsprogrammet ”Organizing Integration” syftar till att belysa utrikesföddas arbetsmarknadsintegration med hjälp av ett perspektiv från organisationsteorin. Syftet är att studera hur initiativ som är tänkta att stödja flyktingars och andra invandrares arbetsmarknadsintegration, fungerar i praktiken. Hur förespråkarna av dessa initiativ och de utrikesfödda personerna skapar sig en uppfattning om vad de betyder, och hur de är organiserade med hjälp av en mängd olika idéer, människor, verktyg och handlingar.

Andreas Diedrich på GRI, Göteborgs Universitet presenterar olika initiativ och aktiviteter för arbetsmarknadsintegration av utrikesfödda personer i Storgöteborg. Aktiviteterna organiseras såväl i offentlig, privat som i ideell sektor.

Andreas diskuterar också hur olika initiativ kopplas samman i praktiken eller inte, och vilka konsekvenser olika organiseringsformer och praktiker får för nyanlända, organisationer och andra samhällsaktörer.

Talare: Andreas Diedrich, Ass Professor, Gothenburg Research Institute (GRI), Göteborgs Universitet

Anmäl dig här

Filer

  • Organising labour market integration of foreign-born persons in the Gothenburg Metropolitan Area
    Version I
  • Att organisera arbetsmarknadsintegration i praktiken
    Presentationsmaterial från föreläsningen

Länsstyrelsen Västra Götalands län

Hörsalen, Stora Badhusgatan 2B