Urban Lunch-time 

Vilken roll spelar kultur och kulturarv i stadsutvecklingsprocessen i Göteborg idag och vilken roll ska den spela i den hållbara staden i framtiden?

Datum: Torsdag 18 maj
Tid: 11.30 - 13.00 (enklare lunch från 12.20)
Plats: Länsstyrelsen Västra Götalands län, Stora Badhusgatan 2B, Göteborg
Anmälan: Senast 11 maj 

Projektet Culture and Heritage in Sustainable Urban Development fokuserar på relationer mellan kultur, kulturarv och urban hållbarhet eller den hållbara staden. Det finns idag ett ökat fokus på kultur i hållbarhetsarbetet jämte de tre etablerade dimensionerna ekonomi, ekologi och det sociala. Frågan är vad kultur kan betyda i det här sammanhanget och vilka roller kultur kan spela för den hållbara staden? Och vad betyder egentligen hållbarhet utifrån ett kulturfokus? 

Vid det här tillfället rapporterar projektgruppen sina resultat och reflektioner kring metoder, material och frågeställningar som guidat pilotprojektet. Materialet är baserat på bland annat intervjuer med aktiva på Sockerbruket i Klippanområdet och kulturarbetare på Karlavagnsgatan på Lindholmen, workshops kring Klippans värden,  erfarenheter av deltagandet i den pågående stadsutvecklingsprocessen (STUP) på Lindholmen, samt besök och fotografering i utvalda delar av staden. 

En fråga som specifikt diskuterats i projektet är vilken möjlighet som Göteborgs stads nya konsekvensanalytiska verktyg - Kulturell konsekvensanalys (KKA) - har att fånga in den komplexitet som det innebär att ta vara på kulturens värde i stadsutvecklingsprocessen. Kan (bör) verktyget förbättras och i sådana fall hur? 

Talare:

  • Ylva Berglund, Samordnare Urbanum, Göteborgs Stadsmuseum
  • Helene Brembeck, Professor i etnologi, Centrum för konsumtionsvetenskap, CFK, Göteborgs Universitet
  • Mie Svennberg, Utvecklingsledare, Kulturförvaltningen Göteborgs Stad

Om projektet Culture and Heritage in Sustainable Urban Development

Frågor? Ulrica Gustafsson, eventansvarig, ulrica.gustafsson@chalmers.se, telefon 0721 88 55 88Filer

  • Platsar kulturen i den nya staden?