Social Innovation Summit

Social Innovation Summit samlar entreprenörer, förändringsagenter, innovatörer, beslutsfattare, investerare och finansiärer för att tillsammans utforska, forma och främja social innovation. Bakom konferensen 2016 står Mötesplats Social Innovation vid Malmö högskola.

Konferensen äger rum på Slagthuset, Malmö, den 25-26 oktober. 

Läs mer och anmäl dig här 

Mistra Urban Futures arrangerar i år ett rundabordssamtal och deltar som föreläsare på ett annat. 

MIKROLÅN OCH KREDITGARANTIER FÖR NY MEDSKAPANDE LOKALEKONOMISK UTVECKLING

26 oktober, 15.00-16.30, Separaten

Hur kan vi dra lärdom av svenska internationella erfarenheter av mikrolån och kreditgarantier för att utveckla ny, medskapande lokal ekonomisk utveckling för grön, klimatsmart och social hållbarhet?

Hur kan byggandet av nya bostäder gå hand i hand med innovation i arbetet för lokalekonomisk utveckling med social hållbarhet. Hur skulle detta kunna bidra till att bygga ekonomi som bryter passivitet och bidragsberoende, inte minst med bland annat de nyanlända som nu kan bidra till hållbar utveckling av stad och landsbygd?

Hur skulle exempelvis ekosystembaserad agroforestry i hållbart bruk av våra naturresurser i och runt våra städer kunna bidra till hållbar näringslivsutveckling. Det handlar om möjligheter för nya former av lokal produktion, förädling, transport och handel.

Deltagare: Magnus Cedergren, Enhetschef för Enheten för lån och garantier på Sida, Samar Ramli, Mistra Urban Futures, Jan Svensson, Ordförande på Mikrofonden Väst och Anna Ternell, Market Manager Economics and Planning Sustainable Strategies and Resources på Cowi.
Arrangörer: Stadslandet Göteborg – ett samarbetsprojekt genom Business Region Göteborg och Mistra Urban Futures i samverkan med SIDA, Mikrofonden och COWI

 

KOMPLEXA SAMHÄLLSUTMANINGAR KRÄVER NYA SÄTT ATT LEDA

26 oktober, 11.00-12.00, Separaten

Många av de samhällsutmaningar och de förändringar som dessa kräver är väldigt komplexa och behöver involvera flera aktörer från hela samhället. Vilket ledarskap och vilka former och metoder behöver organisationer och individer som arbetar med framtidsfrågor och innovation, för att kunna leda komplexa förändrings- och innovationsprocesser? Vad krävs för att gå från ord till handling, helt enkelt. Vi utforskar ledarskap för sociala innovation och systemförändring – vad är svårt och vad funkar?

David Ershammar, Omtänk Utveckling och Maria Lagneby, Social Innovation Skåne samtalar med Mikael Sandgren från Rädda Barnen och Åsa Lorentzi från Göteborgs stad & Mistra Urban Futures, som berättar om konkreta exempel från sina respektive organisationer.

Deltagare: David Ershammar, Processkonsult, Omtänk utveckling, Maria Lagneby, NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne, projektledare Social Innovation Skåne, Mikael Sandgren, Regionchef inom Rädda Barnen, Åsa Lorentzi, Processledare på Stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen Göteborgs stad och projektledare Mistra Urban Futures, projekt KAIROS
Arrangör: Social Innovation Skåne.