(1)

LINBANOR OCH HÅLLBAR TILLGÄNGLIGHET - FÖR VEM OCH HUR?

Datum: Ons 31 aug
Tid: 17.00-19.00  
Plats: 
Foajén, Göteborgs stadsmuseum, Norra Hamngatan 12

Fri entré! Ingen anmälan.

Hur kan vi skapa bättre möjligheter för alla att ta del av stadens kvalitéer? Kan linbanor vara en del av lösningen? Ana Gil Solá, forskare vid Göteborgs universitet, berättar hur man kan förstå socialt hållbar tillgänglighet i transportsystemet. Emma Josefson och Per Bergström Jonsson från trafikkontoret, Göteborgs stad, berättar om arbetet med att etablera linbanor i Göteborg. Moderator: Marian Söderholm GR.

Begränsat antal platser, först till kvarn! 

ARRANGÖRER: GÖTEBORGS STADSMUSEUM, GÖTEBORGS STAD, S2020 (SOCIALT HÅLLBAR UT VECKLING, GÖTEBORGS STAD), MISTRA URBAN FUTURES (CENTRUM FÖR HÅLLBAR STADSUT VECKLING), GR (GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND) GÖTEBORGS UNIVERSITET (CENTRUM FÖR URBANA STUDIER) & CHALMERS (ARKITEK TUR OCH SAMHÄLLSBYGGNAD).

Twitter: urbanfutures_se

Foto: Göteborgs stad