(1)

Om medskapande är svaret, vilka är dina frågor?

GoCreate, ett nätverk av medskapande praktiker inom Mistra Urban Futures, bjuder in till två spännande dagar 30/11 och 1/12.

 

DAG 1 Utvecklande seminarieworkshop, öppen för alla.

Vad behöver du veta för att förstå medskapande och dess olika ytterligheter/polariteter? På vilka olika sätt kan man ta sig an, och resonera om och arbeta med komplexa och konfliktfyllda frågor?

Var med oss under en fredag, där vi på förmiddagen, i formen av ett Open Space Technology-möte, ger oss möjlighet att samtala kring just de frågor som vi själva ställer. Och på eftermiddagen arbetar vi med de polariteter och olika ståndpunkter som finns i medskapande processledning och konfliktfyllda frågor, självklart med hjälp av metoder vi själva använder.

Du är förmodligen en person som varit med om medskapande processer och nu vill förstå mer, en person som leder med hjälp av medskapande metoder, eller som leder en organisation som använder (eller vill använda!) medskapande metoder. Eller så är du helt enkelt nyfiken på vad medskapande processer är.
 

Datum och tid:

30 november kl 8.30 – 17.00

Plats:Lilla Götafors, Götaforsliden 15, Kvarnbyn i Mölndal
Gratis, fika och lunch ingår
17-19 har vi kvällsmingel med tilltugg och möjlighet att köpa vin och öl.

OBS! Tänker du gå på båda tillfällena, anmäl dig i båda länkarna! Viktigt!

Anmäl dig för den 30 nov här senast den 15 november!

 

DAG 2 Lärande praktikerträff, öppen för alla medskapande praktiker.

Arbetar du med medskapande i någon form eller sammanhang? Denna dag öppnar vi upp för alla praktiker att träffas för att reflektera och lära, var och en utifrån vår plats just nu (du måste inte ha deltagit den 30/11, även om processerna från seminariet kommer att bidra till dagen).

På lördagen arbetar vi med oss själva och vår roll i den medskapande processen, med möjlighet att göra insikter om egna styrkor, fördomar och utmaningar.
Du arbetar med medskapande metoder och processer. Du vill lära, reflektera och samtala, dela erfarenheter och få möjlighet att växa i din roll som medskapande praktiker tillsammans med kollegor.

Datum och tid:

1 december kl 8.30 – 15.30

Plats:Lilla Götafors, Götaforsliden 15, Kvarnbyn i Mölndal

Gratis, fika och lunch ingår

Anmäl dig för den 1 dec här senast den 15 november!

Efter den 15:e november stänger vi anmälningslänken. Om du fortfarande vill ha en plats, i den händelse av att det inte är fullt, hör av dig till kontaktpersonerna nedan. 

Vid frågor kontakta

Sophia Kaså sophia.kasa@katalysator.nu
Eleonor Björnfot eleonor.bjornfot@molndal.se
Mer information om dagarna kommer till dig som anmält dig.

 
Varmt välkommen!
GoCreate
 
 
 
Photo by:Stanislav Kondratiev, Unsplash.

Götaforsliden 15, Mölndal