Publicerad:

Mistra Urban Futures Nätverksträff: Om lärandets roll för att bryta segregationen

Vid senaste Lär-SUD möttes nätverket på Framtidens Fastighetslabb i Tynnered. Tillsammans med professor Ove Sernhede och Louise Rickardson introducerades viktiga pröva-på-moment riktade till årskurs 4-9. Tillsammans med Ove Sernhede diskuterades segregationseffekter inom skolan och strategier för att delvis kunna motverka dessa.

Framtidens Fastighetslabb

I ett klassiskt lamellhusområde på Bronsåldersgatan 60 i Västra Frölunda ligger Framtidens Fastighetslabb. Här kan man pröva på att bygga stad, dra el eller att variera energimixen utifrån olika konsumtionsbehov. Labbet drivs av Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, tillsammans med Framtidenkoncernen i Göteborgs stad, med sikte att introducera fastighetsbranchen för elever och lärare. Lokalen är en lägenhet i bottenplan som innefattar ett labb-rum och ett workshop-rum. Tillsammans med GR har labbet ställt samman ett material som överensstämmer med skolans läroplaner och besök på labbet kan bokas gratis. 

Ove Sernhede
Ove Sernhede

Ove Sernhede berättade om sin forskning om ungdomskulturer i utsatta bostadsområden, där många av dessa barn och ungdomar växer upp i socioekonomiskt fattiga familjer. På nationell nivå har olika styrprocesser bidragit till kraftigare segregation under de senaste decennierna. Det fria skolvalet, ROT-avdragen och ränteavdragen är några sådana exempel som bidragit till att städerna slits isär. De ungdomar som inte har högutbildade föräldrar får i lägre grad stöttning i skolarbetet, och de blir ofta kvar i förorten medan deras kompisar flyttar därifrån efter studenten.
 
Under samtalen pekade lärarna på att det ändå finns möjligheter att motverka dessa tendenser. Genom att aktivt stötta föräldrarnas roll kan elever i socio-ekonomiskt svagare hushåll få ett ökat stöd i sin utveckling. En aktiv fritid och kompletterande fritidsverksamheter kan också stödja barnens utveckling, och på sikt visa vägen till delaktighet i samhället utanför den egna familjen eller stadsdelen.  

Läs mer om LÄRSud

Tags