(1)

Initiativseminarium: Arkitektur lyfter den komplexa staden 

8 september, kl 09:30-15:00, och därefter studiebesök på Johanneberg Science Park. 

Plats: Chalmers, Göteborg  

Världens städer är människans mest komplexa skapelser. De är i ständig förändring och speglar varje tids syn på sociala relationer, tillgänglighet, sysselsättning och kulturella uttryck. På så vis skapas den dynamik som både är och utvecklar våra samhällen.

Utveckling bygger på kunskap. Höstens initiativseminarium lyfter Chalmers nya grepp inom stadsbyggnadsforskningen där flera lovande projekt har startat det senaste året, och flera nya professurer har tillsatts inom Arkitektur. Seminariet bjuder in till möten och samtal kring utmaningarna inom praktiken, forskningen och politiken. 

Arrangörer: Styrkeområde Samhällsbyggnad i samarbete med Mistra Urban Futures, CMB Centrum för Management i byggsektorn, Institutionen för Arkitektur, Johanneberg Science Park

Anmälan

För program, anmälan och deltagare - klicka här

Frågor? 

Ulrica Gustafsson, ulrica.gustafsson@chalmers.se

 

We’re sorry but this text is only available in Swedish. If you want to know more about this specific event please contact Anna-Johanna Klasander, anna-johanna.klasander@chalmers.se

Filer