Kerstin Bartholdsson, Göteborgs universitet, håller föredrag om målkonflikter vid konferensen den 4 okt 2018. 

Utvärdering och rapport.