Anna Rosling Rönnlund, Gapminder, förklarar situationen i världen. Om hur vi människor har det i världen och olika levnadsstandard. Hon bygger upp det kring fakta och statistik och lättbegripliga grafer. Kanske ser det inte riktigt ut som vi trott?